Over ons

Bij Rubi staan we voor je klaar met al je culturele vragen en ideeën. We bieden een luisterend oor, een helpende hand, een warm hart en bovenal een open deur. Welkom bij Rubi!

Rubi:

  • detecteert trends, (maatschappelijke) uitdagingen en noden in het cultuurlandschap.
  • ondersteunt initiatieven (financieel, logistiek, via advies of doorverwijzing, overleg, kennisdeling, …)
  • realiseert eigen initiatieven die inspirerend, leerrijk of boeiend kunnen zijn.
  • werkt nauw samen met allerlei (cultuur) partners.


Missie

Rubi streeft ernaar om, in samenwerking met studenten(verenigingen), een enthousiasmerende en open cultuurwerking te creëren, toegankelijk voor àlle studenten van de UAntwerpen. Een cultuurwerking die een essentiële bijdrage levert aan de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van elke student en waarbij studenten zelf een actieve rol spelen. Door middel van co-creatie willen we samen met studenten een cultuurwerking realiseren die samenhorigheid tussen onze studenten en onze universiteit bevordert, en waarin studenten de kans krijgen om kennis te maken met diverse kunstvormen.

 

Visie

Om voor de studenten een diverse, toegankelijke en stimulerende cultuur- en kunstbeleving te bieden, streven we naar een gevarieerd cultuuraanbod. Rubi wilt een actieve bijdrage leveren om studenten te laten kennismaken met de culturele rijkdom van onze regio en daarnaast ook hun horizon te verbreden, hen te inspireren om creatief te zijn en zich verder te ontplooien.
 

De nauwe samenwerking met Young Rubi biedt garantie voor een maximale gedragenheid en deelname aan de activiteiten door studenten.

 

 

Ines Van Meerbeeck - Diensthoofd Rubi
ines.vanmeerbeeck@uantwerpen.be - 032654712
 

Mieke Diels - Dossierbeheerder 
mieke.diels@uantwerpen.be - 032653803
 

 

Algemeen
cultuur@uantwerpen.be