Kunst

Bij Rubi zijn kunst en cultuur verweven met het studentenleven. Ontdek hieronder wat onze kunstwerking allemaal omvat.

UAntwerpen telt een collectie van om en bij de 1100 schilderijen, sculpturen en andere uitingen van hedendaagse kunst.

 

Topwerken van Sam Dillemans en Fred Bervoets sieren de muren van de Stadscampus en op de buitencampussen verrijzen beeldhouwwerken van Yvan Theys en Jean Bilquin. Kunst is alomtegenwoordig.

 

De Commissie Kunst op de Campus wil de universitaire gemeenschap en de studenten in het bijzonder sensibiliseren voor (plastische) kunst. Het verwerven en ontsluiten van kwaliteitsvolle kunstwerken is dan ook haar hoofdtaak. Verder besteedt ze bijzondere zorg aan de adequate plaatsing van de kunstwerken, waarbij rekening wordt gehouden met sensibiliteit van de personeelsleden en het kader van hun werkomgeving. 

 

Voor alle praktische vragen en meldingen omtrent de collectie Kunst op de Campus kan je aankloppen bij onze dienst.
Contacteer ons via kunstopdecampus@uantwerpen.be of 032654712.

Dankzij de samenwerking met de Antwerpse Stadsgidsen kan iedereen genieten van de kunstwerken tijdens een boeiende rondleiding op de campussen. De gidsen belichten de (kunst)historische achtergrond van de gebouwen en een selectie van de kunstwerken op deze campussen. 

 

 • Waar
  Stadscampus, Campus Middelheim en Campus Drie Eiken
   

 • Wanneer
  Rondleidingen kunnen uitsluitend doorgaan op werkdagen tussen 9 en 17uur.
   

 • Duur
  Elke rondleiding duurt ongeveer 2 uur of kan aangepast worden al naargelang de wensen van de groep.
   
 • Kostprijs
  Een rondleiding van 2 uur kost 111 euro (max. 20 personen)

Vraag je rondleiding aan via uantwerpen@kgva.be

De Commissie Cultuur van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van culturele subsidies en het kunstenaarsstatuut voor studenten.

 

Voor alle vragen omtrent de Commissie Cultuur kan je aankloppen bij onze dienst.
Contacteer ons via commissie.cultuur@uantwerpen.be of 032654712.

Studenten die op een hoog niveau aan kunst- of cultuurbeoefening doen, kunnen na overleg en goedkeuring van de Commissie Cultuur van de Universiteit Antwerpen, een kunstenaarsstatuut bekomen. Met dit statuut beschikken ze over een aangepast studietraject en/of examenrooster indien hun activiteiten als kunstenaar dit vereisen.

 

De procedure om deze bijzondere faciliteiten te bekomen kan je hier vinden.

Rubi organiseert tweejaarlijks de Kunstwedstrijd: voor de verdoken Panamarenko, de creatieve duizendpoot, de hobbyist of de volgende Rubens.

 

Alle personeelsleden, studenten en alumni van de Universiteit Antwerpen én de AP Hogeschool kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

 

Een professionele jury buigt zich over de inzendingen, waaruit zij een selectie samenstellen voor een tentoonstelling op de campus.

 

Bij de opening van deze tentoonstelling wordt ook een prijsuitreiking georganiseerd, waar drie van de kunstenaars in de prijzen zullen vallen.

 

Zin gekregen om deel te nemen? De volgende editie van de Kunstwedstrijd wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief.

Rubi organiseert tweejaarlijks de Poëziewedstrijd: voor de vlotte, romantische, humoristische, dramatische, gevatte en/of experimentele poëten onder ons.

 

Alle personeelsleden, studenten en alumni van de Universiteit Antwerpen én de AP Hogeschool kunnen gedichten indienen.

 

Een professionele jury buigt zich  over de ingestuurde gedichten, waaruit zij een twintigtal gedichten selecteren voor een dichtbundel.

 

Deze dichtbundel wordt aangeboden op de prijsuitreiking, waar drie van de dichters in de prijzen zullen vallen.

 

Zin gekregen om deel te nemen? De volgende editie van de Poëziewedstrijd zal plaatsvinden in het academiejaar 2023-2024. Tegen dan zal u hierover meer info vinden op onze website en in onze maandelijkse nieuwsbrief.