Winnaars Poëziewedstrijd

Ontdek de winnaars van de Poëziewedstrijd hier!

We organiseerde dit jaar voor de vijfde keer een poëziewedstrijd voor alle studenten, personeelsleden en alumni van de Universiteit Antwerpen en de AP Hogeschool. Dit jaar ging het om een speciale editie, in samenwerking met het stadsfestival Barokke Influencers.

Aan de deelnemers werd gevraagd gedichten te schrijven in de stijl van de barok, en zich te laten leiden door de extravagantie en complexiteit van de barokke periode. Er werden drie werken als inspiratiebron voorgesteld:

  • ‘Esther voor Ahasverus’ (een modello van Pieter Paul Rubens)
  • ‘Regina Angelorum’ (een schilderij van Marc-Antonio Garibaldo)
  • ‘Mater Salvatoris’ (een prent van Franciscus Huybrechts).

Deze werken worden getoond tijdens de expo Barokke Influencers. De jezuïeten. Rubens en de kunst van het overtuigen.

De jury bestond dit jaar uit campusdichteres Esohe Weyden, dichter en bekroond poëziereiziger Peter Holvoet-Hanssen en Harold Polis, intendant van het stadsfestival Barokke Influencers.

De inzendingen toonden een rijke variatie aan beelden en temperamenten, zodat het voor de jury niet eenvoudig was om een keuze te maken. Opvallend was het aantal gedichten waarin klassieke vormen werden nagebootst – een bewijs dat de deelnemers zich terdege hadden voorbereid op hun taak. De manier waarop de deelnemers zich de barok hadden toegeëigend, gaf uiteindelijk de doorslag bij het bepalen van de laureaten. Zintuiglijke indrukken zo weergegeven dat er een andere werkelijkheid verschijnt: dit is bij uitstek een aanpak die bij de barok hoort.

Om die redenen plaatst de jury het gedicht ‘Uit al uw poriën vloeit de Schelde’ van Kristof Smeyers op de eerste plaats. Het vloeibare gedicht ‘The Path of Water’ van Lani De Haes krijgt de tweede plek. De gedichten ‘pennenstreken’ van Emile Van Ommeren en ‘Esther voor Ahasveros’ van Bert Leysen komen ex aequo op de derde plaats.

Benieuwd naar de winnende gedichten? We geven ze graag een eeuwige plaats op onze website.

Uit Al Uw Poriën Vloeit De Schelde - Kristof Smeyers

Image
Kristof Smeyers

Lees hier het exclusieve intervieuw dat Kristof gaf aan Barokke Influencers over het winnen van de Poëziewedstrijd

The Path Of Water - Lani De Haes

Image
Lani De Haes

Emile Van Ommeren - Pennenstreken

Image
Peter Hoelvoet-Hanssen brengt Emile Van Ommeren

Esther voor Ahasveros - Bert Leysen

Image
Bert Leysen

Rubi – The Cultural Factory en Barokke Influencers danken hartelijk de juryleden Harold Polis, Peter Holvoet – Hanssen, Esohe Weyden, alle deelnemers. Ook onze dank aan de collega’s van de Universiteitsbibliotheek en de Commissie Cultuur.

Ines Van Meerbeeck – Mieke Diels
Rubi – The Cultural Factory, de cultuurdienst van de Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool
Dept. Studentenvoorzieningen

Ellen Van Tichelt, Marijke Celis
Barokke Influencers, stadsfestival van traditie en vernieuwing