zeg aan de kinderen

Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen

27.01 / Behoud de Begeerte

Toneelhuis
Reserveren noodzakelijk
Enkel met MOVE

Leonard Nolens (1947) is een van de belangrijkste nog levende Nederlandstalige dichters.

In 1997 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre, en in 2012 de Prijs der Nederlandse Letteren. De Universiteit Gent gaf hem in 2018 een eredoctoraat. Zijn loopbaan omvat inmiddels meer dan vijf decennia. 

Voor deze voorstelling maakte Guy Cassiers een selectie van gedichten uit de bundels Bres (2007) en Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen (2011). Iedere bundel van Leonard Nolens is een inventarisatie van zichzelf. Een stand van zaken. Een soort mentaal gezondheidsrapport. Een zelfportret. Een emotioneel jaarverslag. Een tussentijdse morele evaluatie van zichzelf.
Maar in deze bundels meet Nolens ook de koorts van zijn en onze tijd. Het is een scherpe en harde afrekening met zijn generatie. Een nuchtere en tegelijk hartstochtelijke biecht en schuldbekentenis. De voorstelling is een dialoog tussen (geprojecteerde beelden van) Leonard Nolens die gedichten voorleest en Johan Leysen die op het toneel gedichten tot leven wekt.

De inschrijving voor deze voorstelling gaat hier van start in december.